Ministr kultury ČR přijal garanta Czech Prestige – jazykové školy Natálie Gorbaněvské Jaroslava Gorbaněvského


02

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman se 26. 5. 2016 setkal s francouzským malířem ruského původu, garantem Czech Prestige – jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. Jaroslavem Gorbaněvským při příležitosti nedožitých 80. narozenin jeho matky, paní Natálie Gorbaněvské. Setkání v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR se zúčastnil i ředitel Czech Prestige – jazykové školy Natálie Gorbaněvské Mgr. Zdeněk Okůnek, Ph.D.

 

Jaroslav Gorbaněvský každoročně vede letní kurz malby v Czech Prestige – jazykové škole Natálie Gorbaněvské. Namaloval obrazy Prahy a k nim jejich pařížské "protějšky"; plánuje nyní jejich výstavu. Ministr kultury ČR Daniel Herman navrhl jako jedno z možných míst konání výstavy Nostický palác, ve kterém sídlí Ministerstvo kultury ČR.

 

Ministr kultury na setkání krom jiného uvedl: „Natálie Gorbaněvská je krásným příkladem toho, že opravdu nelze generalizovat. Že nelze dávat rovnítko mezi etnickou a politickou příslušnost. Paní Gorbaněvská se coby příslušnice ruského národa postavila proti okupaci vojsky Varšavského paktu hrdinným způsobem. Velmi riskovala a její odkaz je i teď, tady, v srdci Evropy, na začátku 21. století, nesmírně inspirativní. Dnes, kdy si připomínáme 80. výročí jejího narození, bych jí chtěl ještě takto, prostřednictvím jejího syna Jaroslava, poděkovat za to, co dokázala – tedy postavit se na stranu svobody a tehdejšího Československa.“

© 2009-2024 Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské,
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.