Tato cesta je zajímavější!


 

Největší zájem mají naši studenti o setkání, ne však jenom s významnými lidmi, oni jistě prominou, ale s úspěšnými absolventy školy. To jsou setkání jiného druhu, lze je nazvat pracovní semináře: student úrovně „Bůh“ - absolvent školy a prestižní české vysoké školy, který dělá úspěšnou kariéru, předstoupí před mladé, nezkušené studenty, kteří si osvojují úroveň B2. Což je možné se ho nezeptat, jak dosáhl svého úspěchu?! Což je možné se neinspirovat jeho příkladem a nevyužít jeho „technologie“! Nedávno byl u nás na návštěvě Arťom Davydov – mladý talentovaný režisér (dosud jsme plni dojmů z jeho tvorby), a v těchto dnech navštívil rodnou školu nový host – Aljona Mustajevová. Aljona je rodačka z Kazachstánu, absolventka Českého vysokého učení technického (ČVUT), Fakulty biomedicínského inženýrství (FBMI), jedna z nejlepších inženýrů – optiků v Praze, vedoucí obchodu optiky známé sítě Erste Optik. Diplomová práce Aljony vzbudila zájem britského vědeckého vydavatelství Lambert Academic Publishing, s kterým Aljona nyní jedná.

 

 

Obor Aljony je na pomezí medicíny a inženýrství. Aljona studovala v době, kdy tento obor byl ještě velmi mladý, na fakultě studovaly pouze desítky studentů, nyní jich je na FBMI více než 2000. Vždyť specializace na pomezí medicíny a techniky mají obrovský potenciál. Aljona vyprávěla všechno o fakultě: jaké obory a specializace nabízí, jaké jsou podmínky přijetí, jak probíhá studentský život na ČVUT: neuvěřitelné množství konferencí, mezinárodní výměny (Německo, Rakousko, Francie), obrovské možnosti pro vědeckou činnost, praxe, zároveň množství sportovních sekcí podle zájmu, od plavání až po východní bojová umění (a pro studenty je vše bezplatné!), studentské porady, koncerty, festivaly. Sama fakulta je vybavena nejmodernější technikou, studium je náročné, ale lze ho zvládnout, když student vynakládá úsilí.

 

 

Naše studenty nejvíce zajímalo všechno, co se týká studia na vysoké škole: zda je studium těžké, zda po prvním semestru odchází mnoho studentů, jestli „topí“ speciálně rusky mluvící – zkrátka samé naléhavé, aktuální otázky. Aljona Mustajevová odpověděla na všechny: ano, studium je náročné, ale je zcela v silách studenta to zvládnout. Učte se to, co od vás vyžaduje pedagog – to je dostačující, nejsou tam žádné nepředstavitelné požadavky. Rusky mluvící „netopí“, naopak, vycházejí jim vstříc: radí, snaží se pomoct, poskytují konzultace. Po prvním semestru skutečně vyhazují, ale jenom lenochy, od druhého ročníku „životaschopnost“ prudce vzrůstá. Co se týká jazyka a jazykové bariéry – dobrá rada – mluvit, komunikovat s Čechy, nebát se při tom vypadat směšně, negramotně. A tady Aljona trefila do černého! Strach z rusofobie, ostych a nejistota v komunikaci – to jsou hlavní obavy našich studentů. Ty právě tlačí absolventy školy na soukromé vysoké školy, dokonce i při dobrých schopnostech a docela dobrém ovládání jazyka, tam je nepřetěžují. Aljona vyvrátila toto jejich mínění. Studovat na státní vysoké škole je možné a je to potřeba!

 

Studenti dávali i praktické otázky, i otázky budoucí existence. První se týkaly možností přivydělat si v Praze. Ano, potvrdila Aljona, taková možnost je. Ona sama si našla možnost přivydělat si, když byla ve 3. ročníku univerzity. Místo, kde si přivydělávala a dělala praxi, se stalo místem jejího kariérního růstu. Nyní Aljona vede tento obchod, její spolupracovnice – Češky jsou jí podřízené. Aljona uváděla, že čas měla na všechno: na studium, na možnost si přivydělat, na odpočinek i koníčky – hlavní je správně si ho plánovat. A otázku budoucí existence máme stále stejnou: vrátit se domů nebo zůstat zde v Čechách? Aljona na tuto otázku odpověděla takto: cesta nazpět je vždy otevřená, tam tě milují a čekají na tebe, ale tato cesta je přesto zajímavější!

 

Naši studenti si nenechali ujít možnost poradit se s odborníkem – optikem: ptali se na výběr brýlí, na kontaktní čočky, na diagnostiku problémů se zrakem apod. Aljona všem odpověděla, všem poradila. A za to jsme jí také nesmírně vděčni!

 

 

Aljona, Arťom a desítky dalších absolventů, s nimiž nás setkání ještě čekají, to jsou svědci úspěchu – svého i školy, živý důkaz věty: „člověk může všechno, když chce“. A „chtít“ je potřeba ne tak mnoho – učit se. Jazyk, přijetí na vysokou školu, pracovní zařazení – to není let na Měsíc bez rakety a skafandru (i když člověk je zřejmě i toho schopen), ale motivace, znásobená prací. Nulový výsledek je výsledek zahálky, odtud pramení stěžování si lenochů na sociálních sítích na to, jak jim je zde těžko, jak je všechno složité. Pracujte a dostanete podle zásluh!

© 2009-2024 Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské,
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.