Na návštěvě na vysoké škole


Univerzita Jana Amose Komenského Praha

 

Studenti jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Czech Prestige Natálie Gorbaněvské se seznamují s českými vysokými školami nejen při Dnech otevřených dveří a veletrzích vysokoškolského vzdělávání, ale i při návštěvách na pozvání samotných univerzit.

 

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

 

Každoroční pozvánku škola dostává, mimo jiné, i od pražské Univerzity Jana Amose Komenského – významné soukromé univerzity České republiky nabízející bohatou nabídku oborů s možností získání všech typů vysokoškolských titulů (Bc., Mgr., Ing., PhDr., Ph.D) i titulu MBA podle programu Master of Business Administration.

 

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

 

Základními směry přípravy jsou: speciální pedagogika, andragogika, evropská hospodářskoprávní studia, sociální a mediální komunikace, právo v podnikání, management cestovního ruchu, bezpečnostní studia, scénická a mediální studia.

 

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

 

Protože humanitní předměty vyžadují od zahraničních studentů výbornou znalost českého jazyka, nabízí VŠ cizincům semestrální kurzy českého jazyka. V nich může zahraniční student nejen vybrousit gramatiku českého jazyka, zlepšit výslovnost, ale také se vypořádat se specializovanou terminologií, ke studiu na univerzitě nezbytně nutnou.

 

Tak zahraničním studentům pomáhá překonat počáteční těžkosti ve studiu a připravit se ke složení prvních vysokoškolských zkoušek.

 

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

 

Jednou ze silných stránek Univerzity Jana Amose Komenského je účast školy ve výměnných programech, a to nejen v klasickém Erasmu+ (s VŠ spolupracuje kolem 40 partnerských evropských VŠ), ale i v programech Comenius a Tempus, rozšiřujících se v zemích, do Evropské unie nepatřících. Tak například, univerzita už pátý rok spolupracuje s vysokými školami Kazachstánu.

 

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

 

 

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

 

Naši studenti shlédli prezentaci VŠ – obsáhlé vyprávění o historii univerzity, o programech a oborech a podpoře zahraničních studentů. Poté následovala exkurze po univerzitě s návštěvou školních korpusů, knihovny, vydavatelství, mezinárodního oddělení a moderní audiovizuálního studia.

 

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

 

 

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

 

Pracovníci univerzity zájemcům nabídli bezplatnou návštěvu lekce vybraného předmětu, podle časových možností absolventa. Taková forma seznámení se stává v českých vysokých školách populární. Koneckonců, lépe dvakrát měř…

 

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

 

© 2009-2024 Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské,
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.