Na slavnostním obědě u mongolského velvyslance


На званом обеде у посла Монголии

 

Ředitel Czech Prestige – JŠ Natálie Gorbaněvské, JŠ s právem SJZ, s.r.o. Zdeněk Okůnek byl pozván k slavnostnímu obědu jako bývalý konzul ČR v Ulanbátaru mongolským velvyslancem v ČR Naranbatem Njamou.

 

Této společenské akce se zúčastnil i velvyslancův otec pan Perenlén Njamá, jenž působil téměř celý život v diplomacii a vyvrcholením jeho diplomatické kariéry byla funkce mimořádného a zplnomocněného velvyslance Mongolska v České a Slovenské federativní republice (od r. 1992). Perenlén Njamá je rovněž autorem několika překladů z české a slovenské literatury. Za mongolskou stranu se této společenské akce zúčastnil politický rada velvyslanectví Bajarchů Erdenebileg a konzul Odonchů Terbiš.

 

Za českou stranu se slavnostního oběda pořádaného mongolskou stranou v prostorách tradičního obydlí kočovníků jurtě, jež byla postavena na zahradě Velvyslanectví Mongolska Na Marně 5 v Praze 6, PhDr. Jiří Šíma, DrSc., český sinolog a mongolista, zakladatel občanského sdružení Klub přátel Asie, Společnosti přátel Mongolska a Malého asijského muzea. V minulosti PhDr. Jiří Šíma, DrSc., působil v Mongolsku jako velvyslanec a vedoucí vědecký pracovník Orientálního ústavu ČAV.

 

Mezi vzácnými hosty byla rovněž PhDr. Ivana Bakešová, bývalá pracovnice Orientálního ústavu AV ČR, odbornice na moderní dějiny Číny a dějiny Taiwanu, a ing. Mojmír Krauter, vedoucí československé geologické expedice, jež v 60. letech minulého století objevila největší ložisko mědi v Erdenetu, které patří mezi nejrozsáhlejší na světě a jehož produkce tvořila po dlouhá léta více než polovinu hrubého domácího produktu Mongolska. Mojmír Krauter byl poté dlouholetým vedoucím českého zástupce ve společném podniku Mongolczechoslovakmetal a je dvojnásobným držitelem nejvyššího mongolského vyznamenání – Polární hvězdy.

 

Mongolský velvyslanec Naranbat Njama zavzpomínal s tehdejším vedoucím české diplomatické mise v Mongolsku na druhou polovinu 90. let minulého století, kdy Zdeněk Okůnek působil v Ulánbátaru jako český konzul. Tehdy bylo Mongolsko zařazeno do programu rozvojové pomoci ČR, díky níž byly financovány dva projekty: rekonstrukce ulánbátarské nemocnice a geologický průzkum. ČR tehdy poskytla Mongolsku humanitární pomoc při zmírňování následků hladomoru. V tomto období navštívila Mongolsko řada předních osobností české kultury – spisovatel Jáchym Topol zahájil velkou knižní výstavu soudobé české literatury, režisér Igor Chaun představil své dokumentární filmy, Ida Kelarová vystoupila se svou hudební skupinou Romano Rat, klavírista, zpěvák, divadelní režisér, herec, spisovatel-esejista, básník, dramatik, redaktor-publicista a divadelní pedagog Přemysl Rut představil svou tvorbu.

 

K dalším významným kulturním akcím, jež vznikly v tomto období z iniciativy českého zastupitelského úřadu, patří výstava dvaceti českých grafiků, sklářská výstava, slavnostní koncert českého varhaníka Jaroslava Tůmy a dalších českých virtuozů, filmové přehlídky v Mongolské televizi aj.. Koncem 90. let přicestovalo do Ulánbátaru šest českých studentů mongolistiky na dvousemestrální studium. Byla mezi nimi i dnes přední česká spisovatelka Petra Hůlová, pro níž se pobyt v Mongolsku stal zároveň impulzem pro počátek jejího psaní. V téže době začalo v ČR studovat šest mongolských vládních stipendistů. Na Mongolské státní univerzitě bylo z iniciativy českého konzula otevřeno oddělení českého jazyka. Letní školy slovanských studií se zúčastnili první mongolští bohemisté. Bylo uzavřeno Ujednání o spolupráci v oblasti školství, vědy a mládeže, na základě něhož byla na ulánbátarské univerzitě zahájena činnost lektorátu českého jazyka a literatury. Na základě aktivizace vztahů mezi zeměmi ministr zahraničních věcí Jan Kavan v roce 1999 slavnostně znovuobnovil a otevřel Velvyslanectví ČR v Ulánbátaru.

© 2009-2024 Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské,
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.