Návštěva Karlštejna


 

Být v České republice a nenavštívit hrad Karlštejn – to rozhodně není možné! Studenti letních kurzů Jazykové školy Czech Prestige Natálie Gorbaněvské nevynechali možnost Karlštejn navštívit a výletu samozřejmě nelitovali.

 

 

Karlštejn je gotický hrad, založený roku 1348 českým králem a římským císařem Karlem IV. jako královská rezidence a pokladnice. Právě zde byly uloženy a ochraňovány svaté relikvie a korunovační klenoty.

 

 

Карлштейн - готический замок, построенный в 1348 году чешским королём и римским императором Карлом IVв качестве королевской резиденции и сокровищницы – именно здесь хранились святые реликвии и коронационные регалии.

 

 

 

 

 

 

Není divu, že mezi českými hrady a zámky zaujímá Karlštejn výjimečné místo. Hrad Karlštejn se nachází ve stejnojmenném městysi na levém břehu řeky Berounky asi 40 kilometrů od Prahy.

 

 

Hrad byl dvakrát přestavěn: v roce 1480 v pozdně gotickém slohu a v poslední čtvrtině 16. století v renesančním slohu. Svoji nynější podobu získal po rekonstrukci na konci 19. století. Hrad je proslulý unikátními nástěnnými freskami ze 14. století, největší sbírkou na světě tvořenou 129 deskovými obrazy Mistra Theodorika v Kapli svatého Kříže, největší portrétní galerií českých vládců, přesnými kopiemi koruny českých králů – svatováclavské koruny, a koruny Svaté říše římské, dále pak unikátní zámeckou studní.

 

 

Historie Karlštejna je naplněna množstvím mýtů a neuvěřitelných legend a pověstí. Nyní je znají i naši studenti. Návštěva hradu Karlštejn dává právo říct „ano, byl jsem v České republice“.

 

 

 

 

 

© 2009-2023 Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské,
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.