Nebývalá vlna solidarity s uprchlíky. Pomáháme a jsme šťastní


Nebývalá vlna solidarity s uprchlíky. Pomáháme a jsme šťastní

 

V České republice našlo nový domov už téměř 300 tisíc ukrajinských uprchlíků, především maminek s dětmi a starších lidí. Utíkají před hrůzami války a potřebují pomoc. Nikdo z nich netuší, jak dlouho bude válka trvat, co s nimi bude, zda se ještě někdy setkají se svými blízkými, které nechali doma.

 

Nebývalá vlna solidarity s uprchlíky. Pomáháme a jsme šťastní

 

Je příjemné vidět, jak obrovská vlna solidarity se v Čechách zvedla. Ještě nikdy Češi nevěnovali tolik energie, aby někomu pomohli, jako při současné válce na Ukrajině. Češi nabízejí uprchlíkům doslova všechno, co mají. Co to způsobilo? Důvodů je více, roli hraje i hrozivá blízkost konfliktu. Zejména ti, kdo se do pomoci zapojili osobně, ale pociťují jednu nečekanou emoci: hluboký dobrý pocit z pomoci druhým.

 

Nebývalá vlna solidarity s uprchlíky. Pomáháme a jsme šťastní

 

Nejlepší je zamyslet se nad tím, jak by si člověk sám přál, aby s ním bylo jednáno, kdyby se ocitl v totožné situaci. Je vhodnější raději předkládat uprchlým osobám návrhy, doptávat se na obvyklosti, případně nabízet možnosti, ale nerozhodovat za ně. Ještě před několika týdny to byli úplně stejně samostatní lidé, jako jsme my, kteří chodili do práce, starali se o rodinu, pečovali o svůj domov.

 

Nebývalá vlna solidarity s uprchlíky. Pomáháme a jsme šťastní

 

Nejsou nesoběstační, jen se ocitli v neznámém prostředí, za sebou mají trauma a problémem je i velká jazyková bariéra, kterou jim pomáhají překonávat na bezplatných kurzech učitelé Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazykové školy správem státní jazykové zkoušky.

 

Nebývalá vlna solidarity s uprchlíky. Pomáháme a jsme šťastní

 

Na jazykovou školu Natálie Gorbaněvské se obracejí noví a noví uprchlíci. Cílem kurzů je dosáhnout takové jazykové úrovně, aby ukrajinští žáci dostali dobrý jazykový základ, který mohou již rozvíjet a který jim umožní porozumět základním informacím při komunikaci s rodilými mluvčími, případně se na neznámé umět zeptat. Dané kurzy nezapomínají ani na adaptaci posluchačů a jsou doplněny poznávacími exkurzemi a kulturním programem.

 

Nebývalá vlna solidarity s uprchlíky. Pomáháme a jsme šťastní

 

Cílem kurzu je zejména zvýšit jazykové dovednosti v českém jazyce a eliminovat předčasné odchody ze vzdělávání z důvodu nedostatečné znalosti českého jazyka. Respektujeme soukromí našich nových svěřenců, ptáme se na jejich přání a očekávání, zajímáme se o jejich kulturu a názory.

 

Nebývalá vlna solidarity s uprchlíky. Pomáháme a jsme šťastní

 

Nezapomínáme, že lidé, kteří k nám přichází, zažívají úlevu i strach. Ne každému někdo zemřel, ale obava ze smrti blízkých je všudypřítomná, protože mnoho jejich příbuzných a přátel ve válečných zónách ještě stále je. Dá se předpokládat, že až to nejakutnější pomine, nastane prostor a čas na pomoc se zpracováním traumatu.

 

Nebývalá vlna solidarity s uprchlíky. Pomáháme a jsme šťastní

 

Nejvíce se s nimi sbližujeme na pravidelných procházkách Prahou, po pražských zahradách, v parcích. Spolu prožíváme úžasné výhledy a brouzdání starým městem se zasvěceným komentářem profesionální průvodkyně.

 

Nebývalá vlna solidarity s uprchlíky. Pomáháme a jsme šťastní

 

Praha je nejkrásnějším městem světa. Vydáváme se společně na krásné procházky a užíváme si něžných paprsků slunce i zasněné romantiky uprostřed překrásné Prahy.

 

V této době navíc na frekventovaných místech Starého Města mnoho turistů nepotkáme, což dodá našim výpravám po staré Praze jedinečnou atmosféru dávných časů...

© 2009-2022 Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské,
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.