Praha – Užhorod: spolupráce


02

 

Czech Prestige – JŠ Natálie Gorbaněvské, JŠ s právem SJZ počátkem tohoto roku navázala užší spolupráci s oddělením češtiny katedry slovakistiky Užhorodské národní univerzity. Na češtinu se každoročně hlásí téměř 70 uchazečů, přijato je pouze 5, z toho 2 jsou samoplátci. V prvních třech ročnících studuje po pěti posluchačích. Používají učebnici Ludmily Danilenkové Český jazyk, jež byla vydána v Kyjevě v roce 2006. Mladí užhorodští bohemisté jsou budoucími učiteli na tamější 3. Střední všeobecně vzdělávací škole T. G. Masaryka.

 

Spolupráce mezi Czech Prestige – JŠ Natálie Gorbaněvské a užhorodským oddělením češtiny je zaměřena na metodiku vyučování českého jazyka, přípravu studijních materiálů, výměnu učitelů a studentů – bohemistů, obohacování knižního fondu, ale i na kulturní výměnu. Díky velkému pochopení významného českého spisovatele, nakladatele a ředitele nakladatelství Academia Jiřího Padevěta byla užhorodským bohemistům předána zásilka publikací z oblasti jazykovědy, literární historie a teorie a pedagogiky, díla J. A. Komenského. S přepravou knih nám nezištně pomohla dopravní společnost Regabus. Tímto skromným počinem byla započata konkrétnější spolupráce cílená na další rozvoj užhorodské bohemistiky. Ředitel Czech Prestige – JŠ Natálie Gorbaněvské Mgr. Zdeněk Okůnek,Ph.D., obdržel děkovný dopis rektora Užhorodské národní univerzity prof. Vladimíra Ivanoviče Smolanky, DrSc., v němž vyjadřuje poděkování za přízeň a podporu Užhorodské národní univerzity.

© 2009-2024 Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské,
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.