Vítáme Vás v České republice!


02

 

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Czech Prestige Natálie Gorbaněvské se stala místem konání adaptačních kurzů pro cizince „Vítejte v České republice“, které organizuje nezisková organizace Slovo21 s cílem seznámení cizinců, kteří právě přijeli s právní základnou, upravující pobyt, výuku, pracovní zařazení, podnikání cizinců a platby pojistného v České republice.

 

První dvě setkání se v naší škole uskutečnila minulý týden – 28. a 29. dubna, koncem týdne jsou naplánována ještě dvě setkání. Kurzy se setkaly s velkým zájmem, a jejich efektivita je podle mínění účastníků, bez přehánění, vysoká. Tím lépe se naši studenti seznámili s touto problematikou v celé šíři. Ačkoli byli o právech a povinnostech zahraničního studenta v ČR informováni kurátory školy, tak úprava dalších oblastí života cizinců: podnikání, pracovní zařazení, pojištění atd. jim bylo téměř neznámé. A přece děti v Čechách musí žít, pracovat a platit daně. Proto jsou tyto znalosti pro ně velmi užitečné, a obzvlášť cenné tím, že jsou získané z první ruky, objasněné vyčerpávajícím způsobem a s možností zadávat doplňující otázky. Kurzy jsou organizovány prostřednictvím MV ČR a proto pro účastníky bezplatné.

 

© 2009-2024 Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské,
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.