Srdečné setkání


Setkání mladých ukrajinských uprchlíků s bývalou studentkou Czech Prestige – jazykové školy Natálie Gorbaněvské Ludmilou Rusínovou, rodačkou z ukrajinské Vinnicy.

 

Ludmila Rusínová z ukrajinské Vinnicy ukončila intenzivní jazykové kurzy češtiny v Czech Prestige – jazykové škole Natálie Gorbaněvské před třemi lety ve skupině ředitele školy Zdeňka Okůnka. Dnes studuje hotelnictví. Současným žákům školy, kteří utekli před válečným běsněním, vyprávěla o svých zkušenostech ze studia češtiny. Kurzy v jazykové škole jí otevřeli cestu do kariérního světa a jen díky nim úspěšně pokračuje ve studiu.

 

Srdečné setkání

 

Ludmila se naučila řídit stravovací provoz, organizovat a řídit ubytovací služby, orientovat se v sortimentu potravin a nápojů a jejich využitelnosti při přípravě pokrmů. Osvojila si postupy při zpracování surovin a při výrobě pokrmů a nápojů, včetně kontroly jejich kvality. Umí sestavovat jídelní lístky podle gastronomických pravidel, organizačně i ekonomicky zajišťovat gastronomické akce. Při obsluze hostů zvládla techniku jednoduché i složité obsluhy hostů. Umí organizovat a koordinovat činnosti pracovních týmů ve výrobě a v odbytu. Zná hygienické předpisy v gastronomii. V ubytovacích službách ovládá práci na recepci, umí poskytovat informační služby a doplňkové služby ubytovacího zařízení. Je připravena zabezpečovat a poskytovat další služby cestovního ruchu, prezentovat jejich nabídku pro různé druhy, formy cestovního ruchu a skupiny klientů. Umí vykonávat podnikatelské aktivity v hotelnictví a ve službách cestovního ruchu, využívat výsledky hospodaření a vyhodnocovat je. Je velmi dobře jazykově vybavena – umí ukrajinsky, rusky, česky a anglicky.

 

Srdečné setkání

 

S podporou  programu Evropské unie  Erasmus měla Ludmila Rusínová možnost  získat půlroční stipendium a vycestovat na odborně zaměřené pracoviště na Slovensku. Za vše, jak ukrajinským běžencům zdůraznila, je vděčná zejména Czech Prestige – jazykové škole Natálie Gorbaněvské, kterou považuje za start své kariéry.

© 2009-2024 Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské,
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.