Státní + mezinárodní, ať tak, či tak, složeny!


Státní + mezinárodní, ať tak, či tak, složeny!

 

Květen je pro studenty naší jazykové školy Czech Prestige Natálie Gorbaněvské měsícem největšího napětí sil. Místo procházek po kvetoucích alejích a oživlých nábřežích, naši studenti sedí s učebnicemi, připravují se na zkoušky a bojí se, zda je složí.

 

Státní + mezinárodní, ať tak, či tak, složeny!

 

Složit státní jazykovou zkoušku, která nařízením Ministerstva školství v tomto roce byla srovnána s mezinárodní jazykovou zkouškou, nebylo vůbec jednoduché. Zkouška je rozdělena na dvě části – písemnou a ústní, a k ústní části jsou připuštěni pouze ti, kteří úspěšně složí písemnou část. Obě části vyžadují znalosti nejen jazyka, ale i českých reálií: historie, geografie, kultury, tradic a politického systému České republiky.

 

Státní + mezinárodní, ať tak, či tak, složeny!

 

Oříšek –státní/mezinárodní jazyková zkouška na úroveň В2, je tak tvrdý, že ho rozlouskne pouze ten, kdo celý rok pracuje velmi usilovně a hlavou je ponořen do českých reálií. Čemuž, mimochodem, zcela odpovídá naše metodika přípravy, podporovaná mimoškolními aktivitami: výlety, exkurzemi, setkáními (o kterých jste celý rok mohli číst v našich novinkách). V Czech Prestige funguje filmový klub, probíhají zde přednášky ze základů společenských věd. V tomto roce jsme také zahájili nový projekt „Mosty přátelství“, který sdružuje zahraniční studenty s jejich českými vrstevníky.

 

Státní + mezinárodní, ať tak, či tak, složeny!

 

Jak už bylo řečeno, zkouška poprvé probíhala ve statusu srovnatelném s mezinárodní, což ještě zvýšilo požadavky na ni. A jak také jinak, když za kvalitu znalostí zkoušených ručí přímo stát. Za ústní část zkoušky vždy odpovídá státní komise v čele s dlouholetým předsedou, doktorem filologie Jiřím Hasilem. Pan doktor je autorem několika učebnic pro zahraniční studenty studující český jazyk, jazykovědcem-metodikem, členem redakcí několika odborných jazykovědných časopisů. Přísný a náročný ředitel naší jazykové školy Zdeněk Okůnek se ve srovnání se státní komisí začíná jevit shovívavým dobrákem.

 

Státní + mezinárodní, ať tak, či tak, složeny!

 

26. května 2017 byly zkoušky složeny. V rukou našich studentů jsou nyní drahocenná vysvědčení a ačkoliv fyzicky váží pouze několik gramů, jejich skutečná váha odpovídá vložené práci, vůli, elánu, a samozřejmě dobré vůli a profesionalitě našich učitelů. Vyzbrojeni jazykem se teď naši absolventi vydávají pokořit nové pevnosti – české univerzity. Jsme klidní, jsou dobře ozbrojeni.

 

Blahopřejeme našim absolventům, kteří úspěšně složili těžkou zkoušku, jsme na ně pyšní! Buďte na sebe pyšní i Vy, naše milé děti, zasloužíte si to. Bez falešné skromnosti, jste vítězové! Nejlepší z nejlepších!

© 2009-2024 Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské,
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.