Termíny státních jazykových zkoušek ve školním roce 2012/13 následovně


Ředitel Czech Prestige - jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. oznamuje, že MŠMT ČR stanovilo termíny státních jazykových zkoušek ve školním roce 2012/13 následovně:

 

I. PODZIMNÍ TERMÍN (Přihlášky se přijímají do 30. 9. 2012)

 

PÍSEMNÁ ČÁST ZKOUŠKY:

 

A. Základní státní jazyková zkouška (úroveň B2 SERRJ) všechny jazyky 16. 11. 2012 (pátek), 13:30 hod.

B. Všeobecná státní jazyková zkouška (úroveň C1 SERRJ) všechny jazyky 23. 11. 2012 (pátek), 13:30 hod.

 

II. JARNÍ TERMÍN (Přihlášky se přijímají do 31. 3. 2013)

 

PÍSEMNÁ ČÁST ZKOUŠKY:

 

A. Základní státní jazyková zkouška (úroveň B2 SERRJ) všechny jazyky 17. 5. 2013 (pátek), 13:30 hod.

B. Všeobecná státní jazyková zkouška (úroveň C1 SERRJ) všechny jazyky 24. 5. 2013 (pátek), 13:30 hod.

 

ÚSTNÍ ČÁST

 

Následuje většinou 1-2 týdny po vykonání písemné části. Kandidáti jsou v den konání písemné části v jazykové škole informováni konkrétních termínech ústní části a je jim dáno na výběr z několika možných termínů.

 

Přihláška k vykonání SJZ spolu s ústřižkem složenky nebo jiným dokladem o zaplacení písemné části zkoušky musí být doručena na sekretariát školy nejpozději do 30. 9. 2012 (podzimní termín) a do 31. 3. 2013 (jarní termín). Přihlášku je nutno vyplnit přesně a úplně, včetně uvedení akademického titulu.

Poplatek za ústní část zkoušky se hradí až po úspěšném vykonání písemné části. Ústřižek složenky nebo jiný doklad o zaplacení ústní části zkoušky se odevzdává zkušební komisi v den konání ústní zkoušky.

Témata k ústní části SJZ jsou publikována na webových stránkách školy.

 

V Praze dne 1. srpna 2012

 

Mgr. Zdeněk Okůnek, Ph.D., v.r.
ředitel Czech Prestige - jazykové školy
s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

© 2009-2023 Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské,
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.