V pražském Klementinu


Ukrajinští žáci jazykové školy Natálie Gorbaněvské si prohlédli Klementinum s průvodcem.

 

V pražském Klementinu

 

V pražském Klementinu

 

Prohlídka Klementina zahrnovala Barokní knihovní sál, barokní perlu mezi knihovnami s překrásnou freskovou výzdobou a několika historicky cennými glóby. Dále si žáci prohlédli meridiánovou síň, která byla dříve využívána pro přesné určování poledne. Nádherný výhled na historické centrum Prahy do všech světových stran žákům poskytla astronomická věž vysoká 68 metrů.

 

V pražském Klementinu

 

V pražském Klementinu

 

V areálu Klementina sídlí Národní knihovna ČR. Rozsahem svých fondů je NK ČR největší a zároveň jednou z nejstarších veřejných knihoven v České republice, řadí se mezi nejvýznamnější evropské i světové knihovny. Soubor historické a novodobé literatury obsahuje více než 6 milionů dokumentů s ročním přírůstkem 70 tisíc titulů. Informace o dokumentech jsou dnes zpřístupněny v elektronické podobě podle mezinárodních standardů, postupně jsou digitalizovány vzácné rukopisy a ohrožené tiskoviny.

 

V pražském Klementinu

 

V pražském Klementinu

 

Ve Slovanské knihovně v budově Klementina se ukrajinští žáci jazykové školy Natálie Gorbaněvské měli možnost seznámit se jak s historií, tak s fungováním jedné z největších a nejvýznamnějších slavistických knihoven v Evropě. Dozvěděli se, že Slovanská knihovna je od roku 1924 samostatným odborem Národní knihovny ČR a její sbírky čítají více než 800 000 položek světové slavistické literatury. Lze zde najít historické, filologické, politologické dokumenty, periodika, mapy, plakáty, obrazové a umělecké materiály a řady sbírek speciálních dokumentů.

 

V pražském Klementinu

 

V pražském Klementinu

 

Jde o nejhodnotnější a nejúplnější přístupný knihovnický fond v České republice. Ukrajinští žáci měli možnost prohlédnout si interiéry knihovny, které slouží k pořádání kulturních akcí, seminářů, konferencí, výstav aj. Nahlédli také do sálu studovny, v němž se nachází rozsáhlá příruční knihovna referenční literatury a volný výběr z asi 20 000 svazků.

© 2009-2022 Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské,
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.