Vánoční večírek v rodinném kruhu


 

V předvánoční době se v celých Čechách konají vánoční posezení – „besídky“, vždyť je to nejlepší období roku. Slavit svátek s přáteli, spolu se radovat i snít o budoucnosti, něco si přát, darovat dárky a bezstarostně se bavit – toto vše je již stálou tradicí jazykové školy Czech Prestige Natálie Gorbaněvské.

 

 

Pokaždé se před Vánocemi scházíme, abychom spolu prožili vánoční večírek. Pokaždé také na večírek přicházejí, ač již bývalí absolventi, přesto navždy naši studenti.

 

 

Minulý pátek jsme se opět sešli na tradičním vánočním večírku. V tomto roce se uskutečnil v prostorných a útulných sálech hlubočepského zámečku (rodina se rozrůstá a stěny školy už jsou jí těsné). Zde však bylo dost prostoru, abychom popadli dech po složené zkoušce, rozptýlili se a popovídali si před zaslouženými dlouho očekávanými prázdninami.

 

 

Večírek začal slavnostním předáním dárků nejlepším studentům každé skupiny. Pedagogové museli ze skupiny vybrat pouze jednoho studenta, což byl velmi těžký úkol. Naši nejlepší studenti byli obdarováni knihou České pověsti, vyprávějící o slavných stránkách české historie. Avšak ani studenti nebyli skoupí na dárky pro své učitele a kamarády a připravili vystoupení, píseň s kytarou, tradiční české vánoční koledy, zábavné videopohlednice a skeče. Zavládla zde pohoda a bylo slyšet nadšení a smích.

 

 

Zvláštní dík patří Rufině a Markovi, kteří se skvěle zhostili rolí moderátorů.

 

 

 

 

 

Avšak pozornost byla věnována nejen našim umělcům, ale hlavně hostům, absolventům Czech Prestige a současným studentům lékařské a přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, stavební a elektrotechnické fakulty Českého vysokého učení technického, fakult  finanční, správní a informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické, ekonomické fakulty České zemědělské univerzity – stručně, nejprestižnějších, těžce dosažitelných českých vysokých škol. Nehledě na zkouškové období (absolventi naší školy se snaží skládat zkoušky předčasně, aby měli delší prázdniny), studenti k nám přišli s radostí, a my je s velkým potěšením, vřele a domácky přivítali.

 

 

Mnoho vřelých slov bylo vysloveno také na adresu učitelů a školy, dávající mladým lidem možnost studovat v milovaných Čechách. Czech Prestige to je přístav, ze kterého vyplouvají naši absolventi - loďky na svou samostatnou plavbu. Jejich plachty - jazyk, jsou pevné a spolehlivé. Svým mladším kolegům pak studenti popřáli dobré výsledky a doporučili jim poslouchat učitele a kurátory, nevynechávat vyučování, pilně dělat domácí úkoly, tak, jak to dělali i jejich předchůdci.

 

 

 

 

 

Mnohokrát bylo zopakováno, že na vysoké škole bude učení mnohem více a volného času mnohem méně. Bývalí studenti z legrace radili dobře se prospat, protože brzy už tato „rozkoš“ bude těžce dostupná. Studenti se s nadšením a zájmem tlačili kolem starších kolegů – všichni chtěli zjistit z první ruky, jaké je to být českým studentem. No nic, uteče půlrok, a každý, kdo se bude snažit, stane se takovým plnoprávným studentem. A v Čechách to zní hrdě!

 

 

 

 

 

 

Všem velký dík za překrásný večer! Absolventům přejeme úspěch při zkouškách, studentům příjemný odpočinek a načerpání energie, pedagogickému kolektivu a administraci školy – hluboký oddech, rodinné radosti a šťastné svátky.

 

A nakonec – virtuální vánoční a novoroční proslov nejdůležitější osoby naší jazykové školy, jejího ředitele pana Mgr. Zdeňka Okůnka, Ph.D.:

 

„Vážení rodiče, kolegové, studenti a přátelé Czech Prestige – jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky!

 

Vánoce a konec roku nás vždycky přimějí na chvíli se zastavit a zamyslet se. Ano, v těchto několika dnech v roce dokážeme otevřít svá srdce, zvednout hlavu a vcítit se do veškeré krásy okolního světa.

 

Přeji Vám, aby teplo, kterým je nyní Vaše duše naplněna, ta slast očekávání okamžiku, když maminka poté, co si vzala pod stromečkem,rozbalí právě Váš dárek, navždy zůstaly ve Vaší paměti a ve Vašem srdci.

 

Přeji Vám, abyste chtěli znovu a znovu prožívat tyto radostné pocity – i dále v průběhu celého roku.

 

Drazí přátelé, otevřete dokořán Vaše srdce vstříc všemu dobrému, co s sebou přinášejí Vánoce. Věřte, že vůně cukroví, které maminka upekla, Váš stromeček a Vaše dárky – to je to nejlepší z toho, co je na světě.
Přeji Vám v roce 2016 neztrácet schopnosti vnímat všechnu tu krásu, kterou nám dává život, krásu, která je v nás a kolem nás. Přeji Vám pevné zdraví a věřím, že budete mít dostatek sil a odvahy dosahovat cílů a uskutečňovat zbožná přání – a nejenom ve svůj prospěch, ale i ve prospěch ostatních lidí.“

 

Mgr. Zdeněk Okůnek, Ph.D.

© 2009-2024 Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské,
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.