Z Prahy s přednáškami a granty


 

Pedagogové pražské jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Czech Prestige Natálie Gorbaněvské navštívili minulý týden Zakarpatí (Ukrajina), filologickou fakultu Užhorodské národní univerzity, kde se zúčastnili mezinárodní konference slovakistů-překladatelů, organizované katedrou slovakistiky. Ředitel školy, doktor filologických věd, magistr mezinárodních vztahů Zdeněk Okůnek vystoupil s příspěvkem „Desetiletá tradice výuky českého jazyka pro cizince v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Czech Prestige Natálie Gorbaněvské“.

 

 

Eva Kolovecká, učitelka školy, se ve svém příspěvku s názvem „Specifika výuky českého jazyka pro cizince v oblasti fonetiky, morfologie a syntaxe„ podělila o zkušenosti a příklady ze své pedagogické praxe.

 

 

Otakar Šprta představil učebnice českého jazyka pro rusky mluvící. S Užhorodskou národní univerzitou jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Czech Prestige Natálie Gorbaněvské spojují nedávno navázané partnerské vztahy a pozvání našich pedagogů na konferenci svědčí o dalším rozvití spolupráce.

 

 

Kromě služebního vědeckého cíle měla cesta i jeden radostný cíl – vyznamenání mladých Užhorodců — vítězů grantového programu „Krok do budoucnosti-2016“ cenami-certifikáty, umožňujícími bezplatnou jazykovou přípravu pro studium na vysoké škole, v pražské jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Czech Prestige Natálie Gorbaněvské.

 

 

 

Ve čtvrtek, 21. dubna, se v užhorodské škole č. 4 s prohloubenou výukou cizích jazyků uskutečnil ceremoniál vyznamenání vítězů. Těmi se stali student 11. třídy Masarykovy užhorodské školy č. 4 s rozšířenou výukou anglického jazyka Alexandr Čmel a student 11. třídy lycea „Intelekt“ Jevgenij Zacharov. Mezi účastníky z desítky zemí byli nejlepšími, a grant na bezplatnou výuku v České republice tedy získali zaslouženě. Vyznamenání byla vítězům udělena za přítomnosti představitelů odboru vzdělávání městského úřadu, učitelů a ředitelů škol, rodičů, učitelů a studentů českého oddělení filologické fakulty UžNU.

 

 

 

„Velmi mne těší, že mezi vítězi jsou dva studenti z vašeho města, kteří názorně předvedli mimořádné znalosti historie — poukázal ve svém úvodním slově ředitel české jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Czech Prestige Natálie Gorbaněvské, doktor filologických věd, magistr mezinárodních vztahů Zdeněk Okůnek — Ukrajina se právem může pyšnit těmito dětmi, kteří dokázali, že jejich Vlast je částí Evropy. Jejich vystoupení před předsedou grantové komise byla protknuta idejemi, charakteristickými pro evropské uvědomění, svými znalostmi a postojem názorně předvedli ne povrchní a nápadné, ale skutečné vlastenectví.“

 

 

Na setkání byly vyzdviženy mnohaleté zásluhy jazykové školy Czech Prestige Natálie Gorbaněvské, kvalitní jazyková příprava, kterou prošly tisíce studentů-cizinců, včetně ukrajinských. A oni všichni, jak zmínil ředitel školy, se učí na stejné úrovni s českými dětmi. Za plodnou spolupráci, napomáhající rozvoji vzdělávání a vědy a otevírající mládeži nové možnosti, vyjádřil poděkování Czech Prestige Natálie Gorbaněvské jménem městské vlády zástupce starosty Olexandr Bilak. „V Užhorodě jsou školy, kde se studenti učí český, slovenský a maďarský jazyk. Znalost jazyků je vždy cesta k rozvoji, krok ke spolupráci se zeměmi Evropské unie, demonstrujícími vysoké inovační úspěchy,“ — uvedl Olexandr Pavlovič.

Mgr. Zdeněk Okůnek, Ph.D.

© 2009-2023 Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské,
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.