Začaly prázdninové jazykové kurzy


Začaly prázdninové jazykové kurzy

 

Za podpory MŠMT ČR v naší škole zahájeny prázdninové prezenční jazykové kurzy pro děti ve věku od šesti let.

 

Začaly prázdninové jazykové kurzy

 

Za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky byly  v Czech Prestige – jazykové škole Natálie Gorbaněvské zahájeny prezenční jazykové kurzy pro děti ve věku od šesti let, které utekly se svými maminkami před ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

 

Začaly prázdninové jazykové kurzy

 

Cílem prázdninového kurzu je zejména zvýšit jazykové dovednosti v českém jazyce a eliminovat předčasné odchody ze vzdělávání z důvodu nedostatečné znalosti českého jazyka. Cílem této Výzvy je poskytnout dětem cizincům intenzivní výuku češtiny jako druhého jazyka a odstranit zásadní bariéru dítěte s odlišným mateřským jazykem při dosažení školního úspěchu a podpořit úspěšné začlenění a adaptování se v kolektivu vrstevníků. Kurz češtiny probíhá souběžně s kurzem angličtiny.

 

Začaly prázdninové jazykové kurzy

 

Začaly prázdninové jazykové kurzy

 

© 2009-2023 Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské,
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.