Zkouška je složena – hurá, přátelé!


02

Ke Skyle a Charibdě je možné přirovnat dvě části státní jazykové zkoušky na úroveň B2, kterou skládají studenti naší školy. Obě jsou těžké a obě jsou „záludné“. Druhá část zkoušky – ústní část, se uskutečnila v pátek, 27. května. Tu však mohli skládat jen ti vybraní studenti, kteří úspěšně složili první, písemnou část. Na přípravu k ústní zkoušce jsou vyhrazeny dva týdny, což je s ohledem na studenty, prožívajícími stres před rozhodující bitvou, každopádně milosrdné.

 

Vždyť zkoušky se budou skládat už ne před milým učitelem, dokonce ani ne před přísným a náročným ředitelem školy, panem Zdeňkem Okůnkem, ale před státní komisí, přísně dohlížející na to, aby znalosti zkoušených odpovídaly vysoké úrovni В2. Kromě slovní zásoby a přátelství s gramatikou hrají ohromnou roli znalosti českých reálií: kultury, tradic, zeměpisu a historie země. A škola Czech Prestige tento aspekt staví do čela: ve škole funguje filmový klub, pořádají se tu setkání s významnými českými osobnostmi, probíhá zde cyklus přednášek ze základů společenských věd, konají se exkurze. Je tedy možno říci, že se studenti ponoří do českého prostředí od hlavy až k patě.

 

Držitelé státního certifikátu, prokazujícího ovládnutí jazyka na úrovni В2 – jsou bez nadsázky, v Čechách nepotopitelní lidé. Jimi „vybojované“ znalosti – to je drahocenný, nevyčerpatelný, samovolně se rozvíjející kapitál, který poslouží jak samotným majitelům, tak, doufejme, že i Čechám (kdo ví, možná i celému lidstvu). Rodiče mohou být na tyto děti právem hrdí. Vždyť škola je hrdá už teď!

© 2009-2024 Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské,
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.