Intenzivní roční kurz jazykové a odborné přípravy ke studiu na českých vysokých školách pro cizince

 

Popis | Charakteristika | Cena | Platba | Pokračování ve výuce

 

Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. od 1. září 2016 v souladu se Školským vzdělávacím programem zahajuje Intenzivní roční kurz jazykové a odborné přípravy ke studiu na českých vysokých školách pro cizince.

 

Popis programu

 

Program zahrnuje:

 

 

Studenti do kurzu nastupují s nulovou znalostí češtiny a mohou při splnění všech studijních povinností dosáhnout úrovně B2. V ročním intenzívním jazykovém kurzu češtiny si student osvojí celý systém české gramatiky, množství lexika, frazeologizmů a větnou skladbu odpovídající úrovni B2. V průběhu kurzu se rovnoměrně dbá na komunikaci mluvenou i psanou, procvičuje se čtení s porozuměním a poslech.

 

Od druhého pololetí, kdy by studenti měli zvládnout český jazyk na úrovni B1, jsou do výuky zařazeny české reálie (2 hod. týdně), v nichž se posluchači seznamují s Českou republikou, jejím územím, kulturou, školstvím a politickým systémem.

 

Součástí výuky se od druhého pololetí stávají rovněž předměty odborné přípravy – speciální kurz oborů nezbytně nutných studentům pro přijetí na VŠ. Obory si studenti vybírají podle zvolených směrů.

 

Výuka ve 2. pololetí je určena studentům, kteří úspěšně zakončili studium v 1. pololetí a nemají žádné disciplinární tresty s následkem vyloučení ze školy v souladu se Školním řádem.

 

Zahájit studium podle programu 2. semestru bez předchozího studia v 1. semestru je umožněno studentům, kteří ovládají český jazyk na úrovni A2-B1.

 

Druhé pololetí je ukončeno státní jazykovou zkouškou základní z češtiny pro cizince.

 

Charakteristika programu

 

Forma výuky: každodenní výuka  po 4-7 vyučovacích hodinách;

 

Rozsah výuky: 20-35 hodin týdně.

 

Délka trvání kurzu:

 

1.    pololetí začátek konec
Varianta «A» 1.    září 31. ledna
Varianta «B» 1.    listopadu 31. ledna
2.    pololetí začátek konec
Obě varianty 1.    února 31. srpna

 

 

Počet studentů ve skupině: 12 – 16

 

Cena programu

 

Český jazyk, dvousemestrální kurz, 770 vyuč. h. – 3870 eur

 

Anglický jazyk, dvousemestrální kurz, 108 vyuč. h. – 820 eur

 

Odborná příprava podle zaměření:

 

Platba výuky

 

Platba výuky se provádí postupně. První část — polovina ceny kurzu, po uzavření smlouvy. Druhá část — poté, co uchazeč o studium získá dlouhodobé vízum.

 

Platba na splátky je bez navýšení ceny kurzu.

 

Při jednorázové platbě, zahrnující dvousemestrální kurzy českého a anglického jazyka a blok oborů odborné přípravy libovolného zaměření  je stanovena speciální cena – 4600 eur.

 

Uchazeči, kteří prokázali určité pokroky v učení (vítězové olympiád z jednotlivých předmětů olympijských disciplín, laureáti grantového programu, kteří absolvovali vzdělávací instituce s vyznamenáním apod.), mohou dostat slevu na studium v tomto programu.

 

Pokračování ve výuce

 

Absolventi daného programu mohou pokračovat ve výuce postoupením na rozšířený kurz českého jazyka pro cizince, ovládající český jazyk na středně pokročilé a pokročilé úrovni.

 

Studenti, kteří si vybrali speciální kurz českého jazyka pro cizince, ovládající český jazyk na středně pokročilé a pokročilé úrovni zlepší své základní jazykové znalosti, naučí se vést rozhovor na libovolné vybrané téma, pracovat se speciálními texty, orientovat se v odborné literatuře atd.

© 2009-2022 Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské,
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.